+01 (414) 230 - 5550
Εκπαίδευση Δικτύου Καταστημάτων

Η Λιανική Πώληση είναι.....Ταχύτητα & Ακρίβεια

Η Λιανική Πώληση είναι… Ταχύτητα & Ακρίβεια για τον απλούστατο λόγο ότι βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη. Και οι προσδοκίες των πελατών είναι να αγοράσουν το καλλίτερο και γρήγορα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα άτομα θα πρέπει να διακρίνονται από ταχύτητα και «λεπτομέρεια», ακρίβεια. Στην  Εκπαίδευση του Δικτύου εστιαζόμαστε στις 5 βασικές Διαστάσεις της Άριστης εξυπηρέτησης :

  • Text Hover
Καινοτομική Προσέγγιση

Ο σκοπός των προγραμμάτων μας είναι διαμορφώσουμε  συμπεριφορές που δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τον πελάτη. Θέλουμε να αναπτύξουμε την πελατοκεντρική κουλτούρα του οργανισμού, να βελτιώσουμε την  ικανοποίηση των πελατών και να ενδυναμώσουμε την δέσμευση των εργαζομένων με τελικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων.

Η αλλαγή συμπεριφορών σε μια οργάνωση αφορά  όλα τα άτομα που εργάζονται σε ένα οργανισμό,  από τα κεντρικά γραφεία έως και τους εργαζόμενους στα καταστήματα, και από τον Γενικό Διευθυντή έως και  τον τελευταίο νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο. Μια τέτοια αλλαγή συμπεριφορών για να επιτύχει  απαιτεί μεθοδευμένη προσέγγιση  -προσαρμοσμένη στις συνθήκες εργασίας του Δικτύου – που να μπορεί να μπορεί να  διαμορφώσει μια δυνατή πελατοκεντρική κουλτούρα και να μπορεί να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες .

  • Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, χτίζουμε ένα Πλάνο εκπαίδευση χρησιμοποιώντας επιτυχημένες μεθοδολογίες και εργαλεία που ανασύρουμε από την βιβλιοθήκη μας.

  • Στην συνέχεια διαμορφώνουμε τα βήματα υλοποίησης του έργου και χρησιμοποιούμε μεθοδολογίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην λειτουργία του Δικτύου όπως Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, coach the coach, e learning και άλλα. Αυτές οι μεθοδολογίες βοηθάνε εμάς και τους πελάτες μας να απελευθερωθούμε από τις δεσμεύσεις των κλασικών σεμιναρίων και να εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των δικτύου και των καταστημάτων.

  • Στο τελικό στάδιο δημιουργούμε ένα Σύστημα Συνεχούς Ανάπτυξης το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα από τους πελάτες μας.

  • Text Hover