+01 (414) 230 - 5550
Blended Learning

Δημιουργούμε εμπειρίες εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στο κοινό και τους στόχους σας

Η καρδιά και η ψυχή της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας που θα παρακινήσει τους συμμετέχοντες και θα οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης τους.

Η αλλαγή συμπεριφοράς βρίσκεται στον πυρήνα των ενεργειών μας. Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται πρωτίστως στα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε δηλαδή στο πώς η αλλαγή συμπεριφοράς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων θα οδηγήσει στην βελτίωση της απόδοσης.

Τι κάνουμε

Προσφέρουμε προγράμματα Blended Learning στους τομείς που ειδικευόμαστε: Ανάπτυξη Ηγεσίας, Ανάπτυξη Πωλήσεων και Εκπαίδευση Δικτύων Λιανικής. Τα προγράμματα μας περιλαμβάνουν:

  • Online assessments : Τα τεστ μας βοηθάνε ουσιαστικά στην αυτογνωσία και δημιουργούν κίνητρα βελτίωσης στους συμμετέχοντες.

  • Rapid learning modules : Εκπαιδευτικές ενότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας, μικρής διάρκειας που συνήθως είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης στελεχών.

  • Operational workshops : Στοχεύουν να μοιράσουν γνώσεις, πληροφορίες και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας σε θέματα e learning, προσφέρουμε:

  • Εκπαιδευτικές πλατφόρμες μάθησης και portals (πύλες)

  • Ηλεκτρονική εκπαίδευση μέσω κινητού και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

Τα οφέλη του Blended Learning :

  • Η εκπαίδευση εντός αιθούσης επικεντρώνεται στα θέματα που πραγματικά έχουν σημασία

  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγξουν καλλίτερα το ρυθμό της δικής τους ανάπτυξης

  • Μειώνεται ο χρόνος εκτός εργασίας

  • Η απόδοση της εκπαίδευσης είναι υψηλότερη

Κάνε την γνώση πλεονέκτημα

Οι Πεποιθήσεις μας

Ο António Damásio, ήδη από το 1994 στο «Σφάλμα Descartes»,  έγραψε για τη σχέση μεταξύ του εγκεφάλου, τού σώματος  και του μυαλού. Πριν από μερικά χρόνια, ο David Sousa και John Medina  ανέλυσαν το  έργο του Damásio με άξονες την μάθηση και την ανάπτυξη. Το έργο που παράδωσαν ήταν εξαιρετικό και με βάση αυτό έχουμε αναπτύξει τρεις βασικές αρχές που αφορούν τη μάθηση.

Μαθαίνοντας Μαζί

Ως άνθρωποι, έχουμε εξοπλιστεί με ένα «σύστημα κοινωνικής αλληλεπίδρασης»  που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε μέσω παρατήρησης και μέσω προβολής  των σκέψεων μας στην πράξη. Όταν βλέπουμε κάποιον που εκτελεί μια ενέργεια, οι νευρώνες του εγκεφάλου μας προκαλούν μια σειρά από αντιδράσεις και νοιώθουμε σαν να κάναμε εμείς την πράξη εκείνη την στιγμή. Επιπλέον, όταν ακούμε με προσοχή άλλους, μπορούμε να  μάθουμε από την εμπειρία τους, επειδή ο εγκέφαλός μας «μας βάζει σε κατάσταση δράσης». Αυτός είναι ο κύριος λόγος που πιστεύουμε στην εκπαίδευση εντός αιθούσης. Οι συμμετέχοντες αφού μάθουν τη βασική μεθοδολογία, συζητάνε, ακούν ο ένας τον άλλο, ανταλλάσουν  εμπειρίες, επιλύουν ασκήσεις και βλέπουν βίντεο. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια αντίδραση μάθησης, λόγω του «συστήματος κοινωνικής αλληλεπίδρασης» που έχουμε σαν άνθρωποι.

Ταχεία Μάθηση

Όταν ο εγκέφαλος μας αποκωδικοποιεί και κωδικοποιεί πληροφορίες σε μικρές ποσότητες είναι ευκολότερο, να τοποθετήσει την νέα  γνώση στη σωστή κατηγορία ,να κάνει τις σωστές συνδέσεις και να την επαναφέρει  σε δράση όταν υπάρχει ανάγκη. Εκτός από την εκπαίδευση εντός αιθούσης, προσφέρουμε και μικρές εργαστηριακές ενότητες μάθησης ή μικρές ενότητες ηλεκτρονικής  μάθησης με στόχο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις με τρόπο εύκολο στην αφομοίωση και στην εφαρμογή.

Από ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Διαδικασία Ανάπτυξης

Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και που χρειάζεται η επιχείρηση. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα προγράμματα δεν είναι ευθυγραμμισμένα με την αγορά και την ίδια την οργάνωση στην οποία υλοποιούνται. Το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η υψηλότερη απόδοση και όχι απλά η βελτίωση κάποιων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα μας έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα και δεν εστιάζουν μόνο στις δεξιότητες αλλά ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της επιχείρησης, λαμβάνουν υπόψη τους τις  οικονομικές παραμέτρους και στοχεύουν στην τελική επιτυχία. Πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει workshops, rapid learning , follow up, ανάληψη έργου από τους συμμετέχοντες και coaching έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις ανάγκες που δημιουργούν οι στόχοι ενός οργανισμού σε κάθε χρονική στιγμή και κάτω από τις συνθήκες που δημιουργούνται τότε.  Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επιμέρους ενότητες που απλώνονται μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα, δίνοντας  την δυνατότητα στα άτομα και στον οργανισμό να αφομοιώνει και να εφαρμόζει σταδιακά την προτεινόμενη «λύση». Για εμάς η εκπαίδευση δεν είναι απλά ένα προϊόν, αλλά ένα Σύστημα Συνεχούς Ανάπτυξης.