+01 (414) 230 - 5550
Στρατηγική Ανάπτυξη Πωλήσεων

Οι λύσεις που παρέχει η Action Point στοχεύουν να αναπτύξουν εκείνες τις  ικανότητες που θα βοηθήσουν τα στελέχη να δημιουργούν όφελος για την επιχείρηση και για τους πελάτες της. Το μοντέλο μας « Στρατηγική Ανάπτυξη Πωλήσεων» είναι ολιστικό, ρεαλιστικό και πέρα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων, εστιάζεται στην ενδυνάμωση της απόδοσης των στελεχών με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της επιχείρησης.

Τι είναι ;

H Στρατηγική Ανάπτυξη Πωλήσεων είναι το πώς η διοίκηση των πωλήσεων και οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται, σε συνδυασμό με τις ενέργειες και τις ικανότητες των πωλητών καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς.

 • Εφαρμόζει πραγματικά η ομάδα πωλήσεων την στρατηγική που έχετε αποφασίσει; Μήπως έχετε διαρροές ή παρουσιάζονται ανακολουθίες στην εφαρμογή;

 • Ποια ή επιπρόσθετη Αξία που δημιουργούν οι πωλητές;

 • Πώς οι πωλητές επικοινωνούν με τους πελάτες; Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στυλ αγοραστών και συμπεριφέρονται κατάλληλα;

 • Μπορούν οι πωλητές να αναγνωρίσουν το μοτίβο της πώλησης και να προετοιμαστούν αναλόγως;

 • Τα εργαλεία που χρησιμοποιείται βοηθάνε πραγματικά στην εύκολη και σαφή καθοδήγηση της ομάδα σας; Μετράνε ποιοτικά αποτελέσματα, μετράνε αντικειμενικά την σχέση με τους πελάτες;

 • Πόσο καλά συντονίζονται οι πωλητές μεγάλων λογαριασμών με τους υπόλοιπους συναδέλφους;

 • Πώς παρακινείτε και πώς ενισχύεται την ομάδα πωλήσεών σας;

Οι 4 άξονες Επιτυχίας στις Πωλήσεις

Ικανότητες

 • H Προστιθέμενη Αξία που δημιουργούν οι άνθρωποι των πωλήσεων

 • Όχι απλά τεχνικές πωλήσεων - Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της ομάδας πωλήσεων. Διαμόρφωση ενός Συνεχούς Προγράμματος Ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και στους στόχους της επιχείρησης.

Ευθυγράμμιση

 • Μεθοδολογική επικοινωνία των Αξιών και της Στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα

 • Διαμόρφωση της Κατεύθυνσης των πωλήσεων: το τι, το πόσο και το πώς

 • Ανάπτυξη της σωστής Νοοτροπίας

Επιχειρηματικότητα

 • Ευελιξία και προσαρμογή στην Κατάσταση Πώλησης ανά περίπτωση

 • Ηγεσία ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της επιχείρησης

 • Μια ολοκληρωμένη κατανόηση της Κερδοφορίας και των Ταμειακών Ροών

Προσανατολισμός στην αγορά

 • Ανάλυση και σύνθεση των Δεδομένων της Αγοράς

 • Κατανόηση των επιχειρηματικών Στόχων του Πελάτη και των Κριτηρίων Αγοράς

 • Αντικειμενική αξιολόγηση των Σχέσεων με τους πελάτες

Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικών Πωλήσεων

Ξεκινάμε με σκιαγράφηση της υπάρχουσας κατάστασης. Μέσω δομημένων συνεντεύξεων, assessments και παρατήρηση πεδίου καταγράφουμε τις διαδικασίες και αξιολογούμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού των στην παραγωγή αποτελεσμάτων. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας χαρτογραφούμε τα κενά στην εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων και σχεδιάζουμε το μοντέλο πώλησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τους στόχους. Στην συνέχεια αποφασίζουμε ποιες ικανότητες και συμπεριφορές θα αναπτύξουμε. Μετά την υλοποίηση της εκπαίδευση οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ένα πλάνο ενεργειών και εμείς διαμορφώνουμε ένα πλάνο ανάπτυξης που αποτελείται από συναντήσεις coaching, rapid leanings και follow ups με στόχο  να διασφαλίσουμε μακροχρόνια αποτελέσματα.

sample47
Assessing the Present Situation

sample39
Customized Sales Pattern

sample6
Foster Sales Methodology

sample6
Training and Implementation

sample39
Ensuring Long Lasting Results