+01 (414) 230 - 5550
Keynotes

Τι σας ενθουσιάζει περισσότερο για το μέλλον του οργανισμού σας;

Οι συμμετέχοντες μέσα από ένα ταξίδι βιωματικής μάθησης οδηγούνται σε νέους τρόπους προσέγγισης ηγεσίας, μέσα από το πρίσμα της ανάπτυξης σχέσεων και της επιρροής προς άλλους. Οι νέες αυτές προσεγγίσεις εφαρμόζονται άμεσα στον τρόπο που εξασκούν coaching και στο τρόπο που ηγούνται της ομάδας τους.

Τα πιο δημοφιλή θέματα είναι:

  • Text Hover
Courageous Coaching

Πιστεύουμε ότι οι ηγέτες έχουν καθημερινά ευκαιρίες να ενισχύσουν με θετικό τρόπο τις ομάδες τους και τον οργανισμό εάν αποφασίσουν να προχωρήσουν στην διεξαγωγή κάποιων δύσκολων συζητήσεων που συχνά οι περισσότεροι αποφεύγουν. Κατά τη διάρκεια του δυναμικού αυτού workshop, οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην χρήση ενός μοντέλου πέντε βημάτων που θα μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν και  να αυξήσουν δραματικά την αποτελεσματικότητα των συζητήσεων. Οι συμμετέχοντες μέσα από μια αυτό – διάγνωση θα κληθούν να αξιολογήσουν τόσο την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε δύσκολες συζητήσεις καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητά τους στον χειρισμό αυτών των συζητήσεων.

Ο Ηγέτης Επικοινωνεί…..με Δυνατό Αντίκτυπο

Η αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι απλά μια άλλη ικανότητα ηγεσίας αλλά η καρδιά της ηγεσίας και διαπερνά οτιδήποτε κάνει ο ηγέτης. Οι σπουδαίοι ηγέτες κατάφεραν να γίνουν μεγάλοι γιατί πέτυχαν να κάνουν την δική τους φωνή να ακουστεί μέσα στο θόρυβο των πολλών απόψεων που επικρατεί συνήθως σε ένα  οργανισμό. Το workshop παρέχει στους συμμετέχοντες τις αρχές που απαιτούνται για να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές και να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους.

  • Text Hover
  • Text Hover
Ηγεσία μέσω Διαρκούς Μάθησης

Πρόκειται για μια ημερίδα που βοηθά τους συμμετέχοντες να κάνουν  τη συχνά δύσκολη μετάβαση από ηγεσία μέσω γνώσης σε ηγεσία μέσω μάθησης. Σήμερα, η μάθηση είναι ένα σημαντικό μέρος του ρόλου του κάθε ηγέτη. Είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια μιας ψηφιακής παγκόσμιας οικονομίας που είναι αλλάξει παντελώς το υπάρχων κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Οι αγορές είναι ασταθείς, τα ταλέντα «τελειώνουν» γρήγορα και χρειάζονται ανανέωση, οι πληροφορίες είναι πολλές και διασκορπισμένες, και οι παραδοσιακές οργανώσεις προσπαθούν να λάβουν νέα μορφή. Τα στελέχη δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στην δύναμη της θέσης τους, στη γνώση τους, στην ειδίκευση τους  ή στην αποκλειστική πρόσβαση στις πληροφορίες. Θα πρέπει να λάβουν να μεταμορφωθούν σε ηγέτες στο νέο αυτό τοπίο. Ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών σημαίνει ότι οι ηγέτες δεν μπορούν να αποφασίζουν και να δρουν βασιζόμενοι σε αυτό που ξέρουν. Πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν και να αποφασίζουν ταυτόχρονα. To συγκεκριμένο workshop θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω στις πέντε βασικές ικανότητες Ηγεσίας μέσω Διαρκούς Μάθησης.

Επίδραση & Επιρροή

Πρόκειται για μια ημερίδα που οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις διαπροσωπική τους αποτελεσματικότητα. Το workshop βασίζεται στα αποτελέσματα ερευνών μας τα οποία δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έχουν μια σαφώς θετική επίδραση και επιρροή σε άλλους χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα : μια ισχυρή αίσθηση αυτογνωσίας, είναι σαφείς στις προτεραιότητες τους στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, έχουν την ικανότητα να δημιουργούν παραγωγικές σχέσεις με άλλους και έχουν τη αποφασιστικότητα και την δυνατότητα να κάνουν τις κατάλληλες συζητήσεις ακόμη και εάν αυτές είναι πιεστικές και δύσκολες.  Το workshop αυτό έχει σχεδιαστεί για να είναι γρήγορο και άκρως βιωματικό. Συμπεριλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις, ομαδικές συζητήσεις και έντονους διαλόγους που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες πολλές ευκαιρίες για να εξασκηθούν σε νέες πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια δυναμικότερη και αποτελεσματικότερη επιρροή σε άλλους, στις ομάδες τους και κατ‘ επέκταση στην οργάνωση τους.

  • Text Hover
  • Text Hover
Πώς να δημιουργήστε Επαφή με Ανώτερα Στελέχη

Είναι ένα τρίωρο, εξαιρετικά βιωματικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες επικοινωνιακές πρακτικές και προσεγγίσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα για να επηρεάσουν μέσα από συζητήσεις ανώτερα στελέχη. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν, θα εξασκηθούν και θα αποκτήσουν άνεση στην χρήση τριών ισχυρών εργαλείων επικοινωνίας.

Η Μεγάλη Αλλαγή

Εάν έχετε πρόσφατα αναλάβει μια θέση Γενικού Διευθυντή σε μια μεγάλη εταιρεία , είτε μια θέση Partner σε μια συμβουλευτική εταιρεία είτε προαχθήκατε σε Αντιπρόεδρο, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι θα κάνετε μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα σας και στο τρόπο που διοικείτε. Δεν είναι πλέον αρκετό για ένα ηγέτη να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες ή ακόμη να μπορεί να κατευθύνει με επιτυχία μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών. Ο ηγέτης πρέπει πλέον να μπορεί να δημιουργεί πραγματική αξία σε μια αγορά δύσκολη και συχνά προκλητική. Το συγκεκριμένο workshop είναι γρήγορο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα νεοδιορισθέντα στελέχη να διερευνήσουν τις βαθιές αλλαγές που συνοδεύουν τους νέους ρόλους τους καθώς και να σφυρηλατήσουν νέες ρεαλιστικές προσεγγίσεις ηγεσίας με στόχο να επιτύχουν στους νέους ρόλους που έχουν αναλάβει. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά βιωματικό γεμάτο σύντομες παρουσιάσεις, ομαδικές ασκήσεις, βίντεο και αυτο-αξιολογήσεις.

  • Text Hover
  • Text Hover
Οι Ηγέτες Αναπτύσσουν Στελέχη

Η εύρεση και η ανάπτυξη ταλέντων δεν είναι πλέον μόνο μια αρμοδιότητα του τμήματος  Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι πλέον μια ευθύνη όλων γιατί το μέλλον του οργανισμού είναι πιθανόν να εξαρτάται και από αυτό. Τα δυναμικά στελέχη, τα ταλέντα είναι μια από τις πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ νικητών και ηττημένων  σε αναδυόμενες /αναπτυσσόμενες  οικονομίες όπως ελπίζουμε να μεταλλαχθεί και η δική μας οικονομία.  Οι παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως η τεχνολογία, οι αλυσίδα ανεφοδιασμού ο έλεγχος και η μείωση του  κόστους  μπορούν  γρήγορα να αντιγραφθούν.  Προοδευτικά όλες εκείνες οι  οργανώσεις που συγκροτούνται από  ανθρώπους με κατάλληλες γνώσεις , με καινοτομικά στοιχεία, που εστιάζονται στην παραγωγικότητα θα επιβιώσουν και θα ευημερήσουν. Αντιθέτως, όσοι δεν μπορούν να πάρουν από τους ανθρώπους τους το καλλίτερο που έχουν θα παραμείνουν στάσιμοι. Η καλή είδηση, είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θέλουν να μάθουν, να αναπτυχθούν και να κάνουν κάτι σημαντικό. Ακόμη και εκείνοι που μέσα στην κρίση βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, μπορούν να βρουν την διάθεση και τον ζήλο  όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την παρέμβαση και την καθοδήγηση του ηγέτη που είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει το μέλλον που έχει οραματισθεί. Οι ηγέτες όλων των επιπέδων του οργανισμού πρέπει να διακρίνουν και να εκτιμούν το ταλέντο. Ο ρόλος  τους σαν ερευνητές και οδηγοί ανάπτυξης ταλέντων είναι σημαντικός για την κουλτούρα και το μέλλον της οργάνωσης.